Homeराजकीयरामटेक | विविध समस्यांसाठी काँग्रेसचे नगर परीषद मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन…

रामटेक | विविध समस्यांसाठी काँग्रेसचे नगर परीषद मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन…

पाण्याचे वाढते दर, प्रमाणपत्र, रस्ते आदी. समस्यांचा समावेश

राजु कापसे
रामटेक

काल दि. २३ ऑगस्ट ला रामटेक शहर काँग्रेस कमिटी व इतर फ्रंटल ऑर्गनायझेशन च्या माध्यमातून रामटेक शहरातील विविध समस्यांसंदर्भात मुख्याधिकारी नगरपरिषद, रामटेक यांना निवेदन देऊन समस्या मार्गी लावण्याची मागणी करण्यात आली. यामध्ये घरगुती नळ कनेक्शनचे दर, त्यात करण्यात आलेली दरवाढ, विविध प्रमाणपत्र, रस्ते आदी. समस्यांचा प्रामुख्याने समावेश होता.

दिलेल्या निवेदनानुसार, रामटेक नगरपालिकेच्या माध्यमातून शहरातील पिण्याच्या पाण्याचे कनेक्शन धारकांना दिवसातून दोनदा किंवा काही भागात एकदा पाणी उपलब्ध करून देण्यात येते. याकरिता नगरपालिका नळ कनेक्शन धारकांकडून मासिक रु. 70 प्रमाणे दोन महिन्याचे रु. 140 दर आकारणी करीत असते. परंतु, अचानकच प्रशासक, नगरपरिषद, रामटेक यांनी निर्णय घेऊन मूळ द्विमासिक दराच्या रकमेवरती १२८ टक्के नी वाढ करून, अर्थात मूळ द्विमासिक दराची रक्कम रु. 140 वरून सरळ 320 रु.ची वाढ केलेली आहे.

नगरपरिषद रामटेक ही ‘क’ वर्ग नगरपालिका असून, मूळ दराच्या रकमेवरती 128 टक्के नी वाढ करणे तर्कसंगत वाटत नाही माजी नगरसेवक धोपटेंचे म्हणने आहे. नगरपरिषदेने दि.०१ जुन२०२२ पासून घरगुती नळ कनेक्शन मूळ दर आकारणी वरती 128% नी केलेली वाढ ताबडतोब रद्द करून त्यात शितलता करण्यात यावी. अन्यथा रामटेक नगर वासीयांना सदर अवाढव्य प्रमाणात वाढ केलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या दराचा निषेध करून, वाढीव रक्कम न भरण्याबाबतचे आव्हान यावेळी काँग्रेस तर्फे करण्यात आले.

जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र, मालमत्ता कर आकारणी प्रत, दारिद्र रेषेखालील प्रमाणपत्र व इतर प्रमाणपत्र नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याकरिता मालमत्ता कर व पाणीपुरवठा देयके संपूर्णपणे भरपाई करण्याबाबतची जाचक अट रद्द करून ती शिथिल करण्यात यावी तसेच सदर प्रमाणपत्र व प्रत उपलब्ध करून देण्याकरिता दुप्पट वाढविलेली दर रद्द करण्यात यावी असेही यावेळी निवेदनातुन सांगण्यात आले. त्यानुसार – जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र, मालमत्ता कर आकारणी प्रत, दारिद्र रेषेखालील प्रमाणपत्र व इतर प्रमाणपत्र नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याकरिता नागरिकांकडे थकबाकी असलेले मालमत्ता कर व पाणीपुरवठा देयके जोपर्यंत संपूर्णपणे भरपाई करणार नाही तोपर्यंत कोणतीही प्रमाणपत्र उपलब्ध करून मिळणार नसल्याचे नव्याने धोरण टाकलेले आहे. प्रमाणपत्राकरिता सरसकट थकबाकीची भरपाई करण्याबाबतची जाचक अट लावणे म्हणजे नागरिकांना कोंडीत पकडण्यासारखे आहे. ते योग्य वाटत नाही. ही जाचक अट रद्द करून शिथिल करण्यात यावी. तसेच मृत्यू प्रमाणपत्र व मालमत्ता कर आकारणी प्रत उपलब्ध करून देण्याकरिता नगरपालिकेने याकरिता अनुक्रमे रु. 100 व रु.200 दर आकारले असून, ते रद्द करून अनुक्रमे रू. 50 व रु. 100 पूर्वत ठेवावे.

त्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एम यु एन 2018/प्र. क्र. 147 नवी 18 दिनांक 17. 11. 2018 नुसार दि. 1/1/2011 किंवा त्यापूर्वी निवासी प्रयोजनासाठी महसूल विभागाच्या अखत्यारीत येत असलेल्या कोणतेही प्रकारच्या शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केलेल्या अतिक्रमण धारकांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची कारवाई करण्याबाबत तसेच त्यांना आवास योजनेचा लाभ मिळण्याबाबत विषय यावेळी मांडण्यात आला, त्यानुसार – निवासी प्रयोजनासाठी महसूल विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या कोणतेही प्रकारच्या शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केलेल्या अतिक्रमण धारकांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची कार्यवाही मध्ये आधीच प्रचंड प्रमाणात दिरंगाई झालेली आहे. शहरातील अनेक नागरिकांनी कार्यालयात अर्ज दाखल केलेले असून, जवळपास सर्वांचीच मोजणी सुद्धा झालेली आहे. एकत्रितात अभिन्यास तयार करण्याची कारवाई तातडीने करण्याबाबत चे निर्देश देऊन शक्य तेवढ्या लवकर सामोरील कार्यवाही पूर्ण करून अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची कारवाई करण्यात यावी.

त्याचप्रमाणे रामटेक शहरातील विविध वार्डात वाढीव पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत जलवाहिन्या टाकण्याकरिता खोदण्यात आलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याची मागणी यावेळी ठेवण्यात आली असुन त्यानुसार – रामटेक शहरातील विविध वॉर्डांत वाढीव पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत जलवाहिन्या टाकण्याकरिता मुख्य व इतर रस्ते खोदण्यात आले होते. सदर खोदण्यात आलेले रस्ते पूर्ववत सुस्थितीत करणेबाबत ची तरतूद योजनेच्या अंदाजपत्रकात केलेली नव्हती. पावसाळ्यातील पाण्याच्या प्रवाहामुळे विविध वार्डातील अनेक रस्त्यांची प्रचंड दुर्दशा झालेली असून, नागरिकांना रहदारीस अडथळा निर्माण होत आहे. सदर रस्ते सुधारणा करण्याबाबत चा निर्णय घेऊन रस्त्याची दुरुस्ती करण्यात यावी. अन्यथा सदर रस्त्यावरील खड्ड्यात बेशरम या झाडाचे वृक्षारोपण करू असे यावेळी सांगण्यात आले.

यावेळी निवेदन देताना उपस्थितांमध्ये दामोधर धोपटे अध्यक्ष रामटेक शहर काँग्रेस कमिटी, श्री इस्राईल शेख महासचिव नागपूर जिल्हा ग्रामीण काँग्रेस कमिटी, सौ शोभा राऊत माजी अध्यक्ष नगर परिषद रामटेक, प्रा. तुलारामजी मेंढे सर ज्येष्ठ नेते रामटेक शहर काँग्रेस कमिटी, श्री सुशांत राळे अध्यक्ष रामटेक शहर काँग्रेस कमिटी (अनुसूचित जाती जमाती विभाग), श्री अभिषेक डहारे अध्यक्ष रामटेक तालुका काँग्रेस कमिटी (असंघटित कामगार विभाग), श्री राहुल कोठेकर उपाध्यक्ष रामटेक विधानसभा युवक काँग्रेस, श्री बबलू दूधबर्वे ज्येष्ठ नेते रामटेक शहर काँग्रेस कमिटी, श्री अन्नू बेग ज्येष्ठ नेते रामटेक शहर काँग्रेस कमिटी, श्री अश्विन सहारे युवा नेते, श्री संजय बागडे युवा नेते, श्री वसंतराव दुंडे, श्री अविनाश कोल्हे, श्री शिवराम महाजन, श्री जावेद शेख,श्री अनिल बंधाटे, श्री रमेश सेलोकार, श्री शंकर खरकटे, श्री पंचमजी नागपुरे, श्री रितेश भाऊ साखरे, सौ ममता ताई राळे, सौ आम्रपालीताई भिवगडे, सौ पल्लवी ताई श्रीरामे, सौ आशाताई हांडे मॅडम, सौ अलकाताई सेलोकर, सौ नीलिमाताई महाजन, सौ पुष्पाताई धोपटे, सौ बबीता ताई कोठेकर, सौ रेणुका ताई बोरकर, सौ रेखाताई इरुदे, सौ शोभाताई अडामे, सौ रंजनाताई गराडे, सौ सुनीताताई धमगाये, सौ मीनाताई धामगाये, सौ पुष्पाताई जांभुळकर, सौ मायाताई बनसोड, सौ प्रियाताई सहारे , सौ सविता ताई धमगाये, सौ भूमिका ताई सहारे, सौ वर्षाताई सहारे, सौ रूपालीताई नागपुरे, सौ लक्ष्मी ताई हांडे, सौ यशोदा कलारे, श्री रोशन टेंभूर्णे, श्री नितीन एलमुले, श्री सोनू पंथराम, श्री राजेश सहारे, श्री फुलचंद बुदुले, श्री नितीन भाऊ गराडे, श्री नारायण हांडे, श्री कैलास बागडे, श्री अरुण तिरुपतीवार, श्री आशिष महाजन इत्यादी पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येत उपस्थित होते.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments